Kosten en voorwaarden

Hokken
Een enkel hok is 60 of 80 cm diep en 100 cm lang. Er kunnen 2 hokken met elkaar verbonden worden waardoor de konijnen 2 x zoveel ruimte hebben.
Ideaal voor meerdere konijnen of grote rassen.

In de hokken gebruiken we houtkorrels en stro als bodembedekking en er is ruim voldoende hooi.

Kosten
Prijs voor 1 konijn per nacht:

Enkelhok (100cm breed) € 3,50
Dubbelhok (200cm breed) € 7,-

Elk volgend konijn € 2,-  per nacht (ongeacht het type hok).

Voer
Wij voeren hier Kasper Faunafood Konijnenkorrel Hobby en dit zit bij de prijs inbegrepen. Is uw konijn ander voer gewend, dan graag genoeg voer meegeven voor de verblijfsperiode.
De konijnen hebben altijd vers hooi tot hun beschikking en we geven regelmatig groenvoer, afhankelijk wat de konijnen gewend zijn om te krijgen.

Voorwaarden

  • Vooraf contant (en het liefst gepast) betalen voor de gehele verblijfsperiode.
  • Wij voeren hier Kasper Faunafood Konijnenkorrel Hobby en dit zit bij de prijs inbegrepen. Is uw konijn ander voer gewend, dan graag genoeg voer meegeven voor de verblijfsperiode.
  • Wij vragen een borg van € 30 per konijn. De borg krijgt u bij het ophalen van uw konijn terug. Aangezien wij willen voorkomen dat konijnen hier worden achtergelaten en wij daarmee mogelijke (dierenarts-) kosten moeten maken, hebben wij besloten om een borg te vragen.
  • Indien het noodzakelijk is om met uw konijn(en) naar de dierenarts te gaan, dan worden de gemaakte kosten met u verrekend. Wij zullen vooraf contact met u opnemen om het te bespreken, maar mocht u niet bereikbaar zijn, dan zullen wij actie ondernemen in belang van uw konijn(en). Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is.
  • Wanneer uw konijn ziek wordt of komt te overlijden tijdens het verblijf dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  • Eventuele extra kosten van bv. dierenarts, dierenartsbezoek (€ 15,-) , toediening medicijnen (€ 1,- per toediening),  langer verblijf, aangekochte voeding, dienen direct bij het ophalen contant betaald te worden of worden verrekend met de borg.
  • Het is vooralsnog niet verplicht om uw konijn geënt te hebben tegen de meest voorkomende konijnenziektes (Myxomatose, VHD1 en VHD2).
  • Konijnen die normaliter binnen zitten, worden enkel opgevangen wanneer het temperatuurverschil niet te groot is. We hebben 2 grote konijnenflats, één flat staat in een tuinhuisje en de ander buiten tegen de garage aan. Het tuinhuisje is niet geïsoleerd en daardoor niet het hele jaar geschikt voor binnen konijnen.

Wij vragen om het opvang formulier vooraf in te vullen. Het formulier mail ik aan u door.